Uitdaging 7: 1 punt

Gastles APP-BIT

Op maandag 21 november was ik aanwezig bij een gastles georganiseerd door mijn klasgenoot Maarten. In deze gastles kwamen vier bedrijven (althans werknemers) hun visie op de studierichtingen App en BIT toelichten. Deze vier bedrijven waren (in chronologische volgorde) Van Roey, Itelligence, Axxes en Big Industries. De sessie van Axxes beviel me het meest, hoewel de laatste sessie (Big Industries over Big Data) me toch ook wel kon smaken. De sessie van Van Roey vond ik helaas meer een verkooppraatje dan een toelichting.

Om mijn aanwezigheid aan te tonen heb ik tijdens de gastles enkele Tweets gelanceerd. Deze zijn hieronder terug te vinden.

Gastles tweet 1

Gastles tweet 2

Gastles tweet 3